Ab           Bbm
Ku tlah berusaha sadarkanmu
  Fm        Db
Bahwa hanyalah diriku
   Bbm       Cm
Yang paling mencintaimu
  Bbm  Eb
Sampai nanti
 Ab            Bbm 
Tapi tak pernah kamu mengerti
  Fm        Db
Tetap kamu ingin putus
  Bbm        Cm
Untuk lebih memilihnya
  Bbm     Db   
Dari pada kamu memilihku
      Ab
Selama hidupmu

    Ab      Db
Jangan sedih bila aku nanti
  Bbm   Cm     Fm
Dapatkan kekasih yang lain
   Eb     Db  Cm     Bbm 
Yang lebih sempurna, di banding kamu
Cm    Db   Eb
Yang pasti aku lupa
    Ab       Db
Sungguh kamu pasti menyesali
  Bbm  Cm   Fm
Keputusanmu saat ini
   Eb     Db  Cm    Bbm    
‘tuk meninggalkanku, melepaskanku
Cm        Eb    Ab 
Yang tak mungkin lagi kembali

 Ab            Bbm 
Tapi tak pernah kamu mengerti
  Fm        Db
Tetap kamu ingin putus
  Bbm        Cm
Untuk lebih memilihnya
  Bbm     Db   
Dari pada kamu memilihku
      Ab
Selama hidupmu

    Ab      Db
Jangan sedih bila aku nanti
  Bbm   Cm     Fm
Dapatkan kekasih yang lain
   Eb     Db  Cm     Bbm 
Yang lebih sempurna, di banding kamu
Cm    Db   Eb
Yang pasti aku lupa
    Ab       Db
Sungguh kamu pasti menyesali
  Bbm  Cm   Fm
Keputusanmu saat ini
   Eb     Db  Cm    Bbm    
‘tuk meninggalkanku, melepaskanku
Cm        Eb    Ab 
Yang tak mungkin lagi kembali

[Interlude] : Ab 
       Ab Db - Eb - Fm

    Ab      Db
Jangan sedih bila aku nanti
  Bbm   Cm     Fm
Dapatkan kekasih yang lain
   Eb     Db  Cm     Bbm 
Yang lebih sempurna, di banding kamu
Cm    Db   Eb
Yang pasti aku lupa
    Ab       Db
Sungguh kamu pasti menyesali
  Bbm  Cm   Fm
Keputusanmu saat ini
   Eb     Db  Cm    Bbm    
‘tuk meninggalkanku, melepaskanku
Cm        Eb    Ab 
Yang tak mungkin lagi kembali